IGORIN - AKOLA

NombreZoneTipoLoc.Ph.Num.
AKOLAko Lepua IIGORIN - AKOLATrikuharria~1091
AKOLAko Lepua IIIGORIN - AKOLATrikuharria~10111
Akolako Lepua IIIIGORIN - AKOLATrikuharria~10-1
ARRITXIETAIGORIN - AKOLATrikuharria~10171
BISTARRIIGORIN - AKOLATrikuharria~10191
IGORINgo Lepua IIGORIN - AKOLATrikuharria~10171
IGORINgo Lepua IIIGORIN - AKOLATrikuharria~10101
LANDARBASO IIGORIN - AKOLATrikuharria~10211
LANDARBASO IIIGORIN - AKOLATrikuharria~10121
LANDARBASO IIIIGORIN - AKOLATrikuharria~10171
LANDARBASO IVIGORIN - AKOLATrikuharria~10131
LANDARBASO VIGORIN - AKOLATrikuharria~10161
LANDARBASO VIIGORIN - AKOLATrikuharria~10171
LANDARBASO VII *IGORIN - AKOLATrikuharria-11
LANGAGORRIIGORIN - AKOLAZista~1051
MurrutaIGORIN - AKOLAZista~1051
PUTZUZARIGORIN - AKOLATrikuharria~10181
SAGASTIETAko lepoa IIIIGORIN - AKOLATrikuharria~1061
SAGASTIETAko Lepua IIGORIN - AKOLATrikuharria~10171
SAGASTIETAko Lepua IIIGORIN - AKOLATrikuharria~1091