Hobia

Urak lurpera sartzen diren tokia.

Forau dels Aigualluts

Altitud: 1995 m. Puntos de partida: Plan del Hospital, La Besurta.