Goyo Mercader

Goyo Mercader Mendiburu

...
...
Cromlech Putzuetako Gaña   (Marzo 2014)
...
...
Túmulo Kortabairrieta  (Junio  2018)
St. Barbara tumuloa (2018)
St. Barbara trikuharria (2018)
No photo