A. Gomez

2

Harrespil multzoa. Egun, eta 60. Hamarkadan bertan egindako koniferen landaketak direla eta, beste harkoskor eta harlauzen artean, zertxobait itxuraldaturik bada ere, I-H 9 m eta E-M 8 m diametro duen egitura bat antzeman daiteke. Egitura hau 24 lekukoz osatua dago eta berain garaierak 0,10 m-tik 0,40 m-ra doaz. Bertako koartzita, arbela eta harearrizkoak dira.
Harrespila kokatzen den lekua 60 hamarkadatik koniferen ustiapen bat da. Konifera haetariko batzuk, harrespilaren barnean sustraiturik daude, eta beste asko inguru guztian, antzeko egitura batzu itxuraldatuz.